BİLDİRİ KURALLARI

 • Kabul edilen bildirilerin tamamı Sempozyum’da ONLİNE sunulacaktır.
 • Tüm bildiri başvuruları sempozyum web sayfasında yer alan Online Bildiri Gönderim Sistemi kullanılarak yapılmalıdır.
 • Sempozyum bildirileri özet eklenmiş ve beş sayfayı geçmeyecek tam metin biçiminde gönderilmelidir. Sempozyumda sunulan bildiriler ISBN’li Özet Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.
 • Bildirilerin ‘’Özet Bildiri Şablonu’’na uygun olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması ve benzerlik raporuyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gerek Türkçe gerekse İngilizce yazılmış bildiriler dilbilgisi, anlaşılırlık ve yazım kuralları açısından özenli hazırlanmış olmalıdır. Bu konuda sorunlu olan ya da önerilen düzeltmelerin yapılmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bir katılımcı en fazla 2 bildiri ile sempozyuma katılabilecektir.
 • Bildiriler Sempozyum web sayfasında yer alan “Sempozyum Konuları” ile uyumlu olmalıdır. “Sempozyum Konuları” ile uyumlu bulunmayan bildiriler sempozyumda sunulmak üzere kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmeyeceğine hakem değerlendirmesi sonucunda Editörler Kurulu tarafından karar verilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği sorumlu yazara e-posta ile bildirilir.
 • Değerlendirme süreci, sempozyum web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri gönderi sistemine kayıtlı kişi tarafından izlenebilecektir. Ayrıca bildiri sisteme yüklendiğinde, yeniden düzenleme istendiğinde, bildiri sempozyumda sunulmak üzere kabul ya da reddedildiğinde bildiri sahibine e-posta ile bildirimler gönderilecektir. Bu nedenle e-postanın ve istenmeyen (spam) e-postaların zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.
 • Özet metinlerinin gönderiminde dosya adı olarak ‘’isimsoyisim-tesisyönetimi2024’’ olarak isimlendirilmesi gerekmektedir.
 • Tüm sunumlardaki fontlar Times New Roman, 12 punto, satırlar arasında tek boşluk ve her iki yana yasla seçeneği kullanılmalıdır. Tüm sayfalar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Bildiri son gönderim tarihi 10 Mayıs 2024 saat 17.00’dir.

POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM KURALLARI

 • Poster, 50 x 70 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Poster sahipleri poster bildirilerini PDF formatına dönüştürülmüş şeklini mail yoluyla Düzenleme Kuruluna ileteceklerdir.
 • Posterin sol üst köşesinde poster bildiriyi hazırlayan kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, genel müdürlük vb.) logosu, sağ üst köşesinde ise Sempozyumun düzenleyicisi kurumun logosu olacaktır.
 • Yazarların kurumları isimlerin altında ya da dip not olarak posterin alt kısmında verilebilir.
 • Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı; Başlık, Özet (Türkçe ve İngilizce), Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç, Öneriler, Anahtar Kelimelerve Kaynakça bölümlerini içermelidir. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri yazarlara bırakılmıştır.
 • Kabul edilen poster bildiriler özet bildiri formatında özetlerini de göndermelidir. Poster bildiri özetleri ISBN alınmış Özet Bildiri Kitabı’nda Posterler bölümünde yayımlanacaktır. Kabul edilen posterler arasından uygun formatta gönderilenler değerlendirme sonunda ISBN alınmış Tam Metin Bildiri Kitabı’nda Poster bölümünde yayımlanacaktır. Tam metin gönderilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Posterler sempozyumun başladığı tarihte sempozyum web sayfasına yüklenecektir.
 • Posterlerin son gönderim tarihi 10 Mayıs 2024 saat 17.00’dir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (8 dk. sunum, 2 dk tartışma)
 • Sunum için kapak dahil en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.

Bildiri Ekle